نصب و راه اندازی ساعت مرکزی/زایشگاه بیمارستان ۱۲ فروردین/کرمان/کهنوج

فروش ساعت مرکزی قطر ۳۰ سانت ساعت مرکزی قطر ۴۰ سانت ساعت مرکزی خریدار:شرکت نشانه زرریزان کویر

نصب و راه اندازی ساعت مرکزی/زایشگاه بیمارستان آیت الله کاشانی/کرمان/جیرفت

فروش ساعت مرکزی قطر ۳۰ سانت ساعت مرکزی قطر ۴۰ سانت مادر ساعت مرکزی خریدار:شرکت نشانه زرریزان کویر

نصب و راه اندازی ساعت مرکزی/بیمارستان ۳۲ تخت خوابی/کرمان/ریگان

فروش ساعت مرکزی جهت بیمارستان ۳۲ تخت خوابی ریگان

نصب و راه اندازی ساعت مرکزی/بیمارستان ولی عصر (عج) تامین اجتماعی/قائم شهر
pooya zaman-ساعت مرکزی

فروش ساعت مرکزی و تحت شبکه به بیمارستان ولی عصر تامین اجتماعی قائم شهر

اجرای ساعت مرکزی در بیمارستان ۶۱۰ تخت خوابی امام رضا(ع) مشهد
ساعت مرکزی-پویا زمان pooya zaman

طراحی و اجرای ساعت مرکزی در ساختمان جدید بیمارستان ۶۱۰ تخت خوابی  امام رضا (ع) در مشهد      

اجرای ساعت دیجیتال سنکرون با GPS جهت شرکت قطار شهری مشهد

طراحی و اجرا ساعت دیجیتال سنکرون با GPS  جهت شرکت قطار شهری مشهد اجرای ساعت سنکرون شونده با جی پی اس جهت استفاده مراکز فرمان و راهبران قطارهای شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد ساعت در سیستم حمل و نقل ریلی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد از این رو شرکت فنی مهندسی ارتباط نیرو توانسته […]

اجرای سیستم دیجیتال ساینیج درمانگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج)

طراحی سیستم دیجیتال ساینیج درمانگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج) راه اندازی دیجیتال ساینیج جهت اطلاع رسانی به مراجعین به جهت جدول حضور پزشکان و اطلاعیه های خاص جهت مراجعین.  

طراحی و راه اندازی سیستم نوبت دهی درمانگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج)

طراحی و راه اندازی سیستم نوبت دهی درمانگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج) مشهد سفارش سازی سیستم نوبت دهی تحت شبکه اجرای تعداد ۳ عدد پذیرش مرکزی و گرافیکی اجرای ۱ عدد استند نوبت دهی تحت شبکه اجرای سیستم فراخوان صوتی تحت شبکه    

راه اندازی آنتن مرکزی بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی امام رضا (ع)

تصب و راه اندازی سیستم آنتن مرکزی بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی امام رضا (ع) در مشهد راه اندازی نود تلویزیون دیجیتال به تعداد ۴۰۰ نود کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشاور:شرکت مهندسی مشاور همگون پیمانکار EPC:شرکت درنا آوند پیمانکار آنتن مرکزی:شرکت فنی مهندسی ارتباط نیرو