نصب و راه اندازی ساعت مرکزی/بیمارستان ولی عصر (عج) تامین اجتماعی/قائم شهر

فروش و اجرای ساعت مرکزی دو طرفه قطر ۳۰ سانت جهت بخش های اورژانس و جراحی در فاز هتلینگ