نصب و راه اندازی ساعت مرکزی/زایشگاه بیمارستان ۱۲ فروردین/کرمان/کهنوج

فروش

خریدار:شرکت نشانه زرریزان کویر